Home > Articles: Tècniques de Meditació

Tècniques de Meditació

Com Meditar I. La postura corporal i la respiració

Tècniques de Meditació
El primer pas és escollir un suport adequat sobre el qual seure. No busquem la flexibilitat sinó l'equilibri. Tenim diferents opcions. Coixí de meditació Podem escollir un coixí rodó o de mitja lluna, tots dos serveixen per igual. Els que contenen algun tipus de gra són més emmotllables i els que contenen miraguà són més [...]

Com meditar II. Concentració i calma mental

Tècniques de Meditació

Amb la pràctica de la meditació desenvolupem tres habilitats: la concentració, l’observació i l’equanimitat. La concentració és la capacitat de mantenir l’atenció focalitzada en algun aspecte del present de manera continuada i ens aporta serenitat, equilibri, pau. El desenvolupament profund de la concentració o focalització ens condueix a estats d’absorció meditativa en els que l’objecte […]

Com meditar III. Observació i autoconeixement

Tècniques de Meditació

El desenvolupament de l’habilitat de l’observació en la meditació ens permet l’autoconeixement i es complementa amb l’habilitat de la concentració i la de de l’equanimitat. Quan meditem contactem amb la realitat del nostre món interior de forma senzilla i directa sense el filtre de la ment discursiva, conceptual i jutjadora. Així podem conèixer realment com […]

Com meditar IV. equanimitat

Tècniques de Meditació

Juntament amb la concentració i l’observació, l’equanimitat és la tercera habilitat que desenvolupem durant la meditació. Som equànimes quan no intentem resistir, manipular, controlar o retenir l’experiència del moment present. Ser equànime és permetre que l’experiència sigui la que és sense intentar-la retenir ni tampoc rebutjar-la. Sovint es confon l’equanimitat amb la insensibilitat. Però precisament […]

La respiració com a objecte de meditació

Tècniques de Meditació

A aquella part de la nostra realitat present que escollim per concentrar-nos i / o observar durant la meditació en diem objecte de meditació. Utilitzar la respiració com a objecte de meditació té diverses implicacions interessants: -Meditar en la respiració és meditar en la vida mateixa, sentint l’oxigen que ens alimenta moment a moment. -Focalizarnos […]

12
Back To Top