Home > Article > Què és l’energia?

Espai Obert

Què és l’energia?

Les persones de tendència cientificista clàssica es  posen les mans al cap en constatar l’ús indiscriminat i poc rigorós que des d’alguns àmbits es fa de la paraula energia. Altres persones utilitzen la paraula energia com un calaix de sastre per explicar qualsevol cosa i li atribueixen fins i tot propietats morals. Altres consideren que és una expressió New Age sense significat.

En aquest post intentem fer alguns aclariments senzills i desfer malentesos sobre aquest terme. Què és l’energia en termes físics? Què és l’energia en termes psicològics?

-L’energia és la capacitat d’un sistema de produir canvis o transformacions, és a dir, és la capacitat de realitzar coses. Sempre que percebem moviment o canvi de qualsevol tipus, hi ha un desenvolupament energètic, ja sigui un cotxe movent-se o un pensament apareixent en la nostra ment.

-L’energia és una propietat dels sistemes físics i no és un estat físic real, ni una substància (intangible). No obstant això, hi ha qui, com Wilhelm Ostwald, han considerat a l’energia com l’autènticament real, ja que, segons l’equació E = mc2, la massa pot transformar-se en energia i viceversa. Per tant, no és una abstracció, sinó una realitat invariable a diferència de la matèria.

-L’energia lligada a qualsevol sistema aïllat es manté sempre constant. Així doncs, a l’univers sempre hi ha la mateixa quantitat d’energia i aquesta quantitat no varia en els múltiples intercanvis energètics que ocorren en ell. No hi ha excepció a aquesta llei. Per tant tampoc existeix “consum d’energia”, només transformacions de la mateixa.

-No hi ha diferents tipus d’energia. Encara que es parli de tipus d’energia amb finalitats pràctiques de comunicació, realment el que hi ha són diferents mecanismes d’intercanvi d’energia i no diferents tipus de la mateixa.

-No hi haenergies  bones o dolentes. Les qualitats “bo” o “dolent” són construccions cognitives morals creades en la ment de l’ésser humà i no qualitats de l’energia.

-Massa i energia són equivalents. Així ens ho explica l’equació d’Einstein universalment coneguda E = mc2. Aquesta equació bàsicament indica que massa i energia són dues formes diferents de la mateixa cosa. Aquesta equació ens posa de manifest que una petita quantitat de massa en repòs conté una gran quantitat d’energia. Un exemple d’això són els reactors nuclears que divideixen àtoms i capten enormes quantitats d’energia a la que anomenem energia nuclear.

Psique i consciència:

L’expressió de l’energia en la nostra experiència psicològica és la sensació interna de més o menys vitalitat, més o menys capacitat de canvi, de moviment. La psique humana és un flux d’energia i informació. Així ho experienciem quan meditem, tot està en constant moviment en el nostre interior, les sensacions, els pensaments, les imatges mentals, tot se succeeix en un fluir sense fi que és l’expressió energètica del nostre ésser.

La consciència és allò que ordena l’energia i, igual que ella, no és una propietat de la ment sinó de l’univers.

També et pot interessar: L’energia com a objecte de Meditació

Marc Ribé

 

Back To Top