Home > Article > Programa MBSR, l’inici del camí Mindfulness

Espai Obert

Programa MBSR, l’inici del camí Mindfulness

El programa MBSR (Programa de Reducció de l’Estrès basat en l’Atenció Plena) és una formació psico-educativa que té com a finalitat reduir el malestar de les persones.

El programa va ser creat per Jon Kabat-Zinn l’any 1979 a la Universitat de Massachusetts. És un entrenament en Mindfulness reconegut mundialment del que se n’han realitzat gran quantitat d’estudis científics demostrat uns excel·lents resultats en reducció de l’estrès,  desenvolupament de la concentració, comunicació interpersonal, i millora de la salut.

Mindfulness és la pràctica de l’atenció voluntària i sense judici al present, al desplegament de l’experiència moment a moment. El seu contrari és el funcionament mental en mode “pilot automàtic”, en el que substituïm l’experiència de l’espai vital present per records, fantasies distorsionadores, rumiació mental excesiva o projeccions al futur. Posar el “pilot automàtic” de forma gairebé constant no ens ajuda i, a la llarga, ens duu a sentir que vivim la vida a mitges, abstrets i de forma insatisfactòria.

El programa està enfocat a experimentar interiorment i a interactuar amb els altres des de nous punts de vista i és per això que es realitza de forma grupal. En les sessions es combinen les pràctiques individuals i col·lectives, els exercicis de tècniques formals i informals, els diàlegs i les estones de silenci.
Treballem la presència, l’escolta activa, la presa de consciència, l’empatia, la compassió i la relació entre ment, cos i emocions.

Les eines amb les que treballem de forma individual son els exercicis d’Atenció i Concentració, de Relaxació Corporal, de Meditació amb Atenció a la Respiració i de Moviments Conscients del tipus Hatha Yoga. A nivell grupal, potenciem el diàleg durant les explicacions per tal d’anar trobant les millors estratègies per afrontar de la millor manera les situacions complexes i moments difícils, tant en l’àmbit personal com en el professional.

L’objectiu dels exercicis és el d’incrementar aspectes fonamentals com son la claredat mental, el sentit de la vida, l’autoestima i el compromís personal.  Quan mirem, escoltem o prestem verdadera atenció, entrem en una dimensió de l’experiència més plena, més rica, més senzilla i amb més pau perquè hem après a ser més conscients.

Òscar Carrera

Anar a Programa MBSR a Barcelona

 

 

Back To Top