Home > Article > L’Energia com a objecte de Meditació

Espai Obert

L’Energia com a objecte de Meditació

Segons el budisme una de les tres característiques de tot allò que existeix es “annica” o la impermanència. Tot està canviant contínuament, també la nostra experiència interior. El fluir del canvi és un possible objecte de meditació, de fet és una de les vies més interessants de la meditació. Qualsevol augment o disminució de la intensitat d’una sensació, qualsevol acceleració o alentiment de l’experiència sensorial, qualsevol força que empenyi cap a dins o cap a fora, qualsevol esvaïment (per exemple, d’una imatge mental), qualsevol distorsió, qualsevol consciència de moviment o de força en l’experiència … és canvi. Estem parlant de l’aspecte dinàmic o energètic de l’experiència sensorial. Quan ens enfoquem en el moviment, canvi o força present en l’experiència estem utilitzant l’energia (més concretament, la seva manifestació) com a objecte de meditació.
Podem distingir tres tipus de fluir de l’energia: ondulatori (continu i en ones com una medusa), vibratori (espurnejant, com l’electricitat) i d’expansió-contracció (com la respiració).
Quan meditem, a vegades necessitem deconstruir i distingir els diferents elements de l’experiència. Algo així com trocejar la realitat en elements petits per tal de tenir més precisió i claredat sobre la mateixa. Altres vegades atenem globalment a l’objecte de meditació i això ens permet sentir la força unificadora que hi ha darrere dels elements que abans havíem diferenciat, algo aixó com experimentar el vent que unifica totes les espigues d’un camp de blat ondulant-les de forma harmònica i rítmica. I això succeeix també quan utlitzem l’energia com a objecte de meditació en les fases més avançades de la qual podem sentir la realitat com un flux continu d’energia que unifica tot el que existeix.
La meditació en el flux del canvi ens porta a entendre la realitat com un buit vibrant (com ensenya per exemple, la meditació vipassana segons la tradició O Ba Khin) que unifica tot. Aquesta experiència de la realitat no té res d’extraordinària ni s’oposa a la versió “sòlida” que tenim habitualment. La realitat té múltiples aspectes i pot ser experimentada de múltiples maneres quan l’atenem amb precisió, claretat i ecuanimitat.

També et pot interessar: Què és l’energia?

Marc Ribé

Back To Top