Home > Article > El mètode de l’etiquetatge en meditació

Espai Obert

El mètode de l’etiquetatge en meditació

La tècnica de l’etiquetatge té a veure amb l’aspecte d’observació de la meditació. Es va desenvolupar principalment en el context de la meditació Vipassana a Birmània i més concretament dins del mètode Mahasi Sayadaw.

El mètode de l’etiquetatge consisteix en etiquetar mentalment els diferents elements de l’experiència interior que van apareixent en el nostre camp de consciència. Etiquetar és prendre nota del que està passant. No etiquetem en veu alta ni movem els llavis a fer-ho. Les etiquetes han de ser una sola paraula i estar incloses en la categoria amb la qual estiguem treballant. Si prenem la respiració a l’abdomen com a objecte de meditació, les etiquetes poden ser “pujant” i “baixant” referides al moviment de la paret abdominal. Quan apareix la distracció etiquetem la distracció. Per fer-ho enfoquem l’atenció en l’element que ens ha distret només durant el temps necessari per tal que ens permeti etiquetar i després tornem al nostre objecte de meditació.
Abans de començar la meditció  escollim la categoria que utilitzarem. Podem escollir entre moltes categories diferents. Per exemple, podem treballar amb l’experiència interior en general etiquetant “pensament”, “imatge” i “sensació”. Una altra categoria només per al pensament podria incloure les etiquetes “record”, “planificació”, “fantasia” i “judici”.Les etiquetes han de ser exhaustives dins la seva categoria de manera que puguem incloure qualsevol element que aparegui a la nostra consciència dins d’alguna de les etiquetes.

La tècnica de l’etiquetatge permet distingir els diferents elements de l’experiència, dividir-la en porcions petites que ens ajuden a veure com tots els pensaments i sensacions apareixen, persisteixen momentàniament i desapareixen. És una deconstrucció de l’experiència amb la finalitat de conèixer-la. Amb l’etiquetatge obtenim autoconeixement. Quan practiquem només la concentració no atenem a la distracció ja que destinem tota l’energia a tornar a l’objecte de meditació. El mètode de l’etiquetatge ens permet conèixer la distracció a través de l’etiqueta, i per tant conèixer la nostra ment.

Marc Ribé

Back To Top